Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 A

Redegørelserne udgør en bestanddel af fondens ledelsesberetning i fondens årsrapporter. Redegørelserne er ikke omfattet af revisionspåtegningerne.