Wilhelm Hansen Fonden er inden for de tre kunstarter en af de største i Danmark. Siden oprettelsen i 1995 er der uddelt produktions- og uddannelsesstøtte til op mod 1000 projekter og enkeltpersoner samt en række hæderspriser til fortjenstfulde personligheder, der har været berigende for vores kulturkreds.

Fondens formål er at yde støtte til –  fortrinsvis dansk –  musik, teater og dans gennem uddeling af støtte og legater til enkeltpersoner og til projekter, samt bidrage til gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet. Ved ydelse af støtte til enkeltpersoner tages der ikke hensyn til de pågældendes alder, men alene til deres indsats indenfor de nævnte kunstarter.

Wilhelm Hansen Fonden indkalder hvert år ansøgninger fra juni til august. Der kan kun ansøges elektronisk via hjemmesiden – se punktet: Hvordan søger man? Ansøgningsfristen er 31. august. Herefter vurderes de indkomne ansøgninger, og uddelingen af støtte og legater finder sted ved en festlighed hvert år, sædvanligvis den sidste tirsdag i oktober.

Bestyrelsen består af:  Bjørn Bredal (formand), Bente Lund Poulsen, Katrine Gislinge, Steffen Aarfing, Karen-Maria Bille, Bjarke Mogensen og Tim Matiakis.

Bjørn Bredal
Bestyrelsesformand Bjørn Bredal. Foto af Lars Nybøll