Wilhelm Hansen Fondens 23. pris- og legatoverrækkelse
Finn Juhl Prisen 2017
Wilhem Hansen Fonden

Wilhelm Hansen Fondens Prisuddeling 2017

Der blev uddelt hæderspriser til

Sangeren og sangskriveren C.V. Jørgensen
Cembalisten og dirigenten Lars Ulrik Mortensen
Forfatteren og oversætteren Niels Brunse
Percussionisten Marilyn Mazur
Sopranen Inger Dam-Jensen