Udfyld ansøgningsskema til Wilhelm Hansen Fonden

Der ydes ikke støtte til produktion af bøger, film, CD´er, videoer, indkøb af instrumenter og inventar.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.

Vær opmærksom på ansøgningsfristen d. 31. august til midnat.

Svar på produktionsstøtte forventes ultimo oktober, dog besvares studie og rejselegater ultimo december.

Der uddeles kun undtagelsesvist støttekroner til allerede afholdte projekter.