Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 B

Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2022/23. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen.

Der ydes ikke støtte til produktion af bøger, film, CD´er, videoer, indkøb af instrumenter og inventar.