Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 A

Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2015/16. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen.