Ansøgningsfrist 31. august.

Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.

Der ydes kun undtagelsesvist støtte til projekter, inden uddelingen er kommet til udførelse/premiere.Ansøgningen åbner 1. juni

Kun ansøgninger, der imødekommes kan forvente svar. Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.