Ansøgningsfrist 31. august.

Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.

Der ydes kun undtagelsesvist støtte til projekter, inden uddelingen er kommet til udførelse/premiere.

Udskriv og udfyld
(bemærk ansøgningen skal indsendes elektronisk)
Dans:          
Musik:     Vælg gerne flere    
Teater:          
Ansøgerens navn:     Tlf.:  
Adresse:  
Email:  
Reg. nummer:     Kontonummer:  
SE eller CPR nummer:  
Enkeltperson:          
Gruppe:          
Ensemble:          
Hvilket legat søges?            
Studierejselegat:          
Produktionsstøttelegat:          
Uddannelseslegat:          
Projekttitel:  
Projektbeskrivelse / studieøjemed
Beskriv projektet kort
Max. 400 tegn
 
Der er også mulighed for at tilføje yderligere som en vedhæftet fil (max 4000 tegn).
CV´er og billeder skal ikke oploades. Såfremt Fonden ønsker yderligere
information vender vi tilbage.
Upload projektbeskrivelse som PDF  
Periode:            
Nov-dec 2019:          
2020:          
2021:  
Fonden støtter ikke med tilbagevirkende kraft. Såfremt projektet afholdes i
perioden august – oktober, skal der søges støtte året før.
Studierejselegater kan dog søges for samme studieår.
Ansøgt beløb:     Budget:  
Upload budget som PDF  
Hvilke andre fonde er eller vil blive søgt? Beløb bevilget:  
Ansøgningsfrist 31. august.