Udfyld ansøgningsskema til Wilhelm Hansen Fonden

Der ydes ikke støtte til produktion af bøger, film, CD´er, videoer, indkøb af instrumenter og inventar.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.

Ansøgningsfrist 31. august.

Alle kan forvente svar, dog besvares ansøgninger om arbejdslegater og rejser først ultimo december.

Der uddeles kun undtagelsesvist støttekroner til allerede afholdte projekter.

ANSØGNINGEN ÅBNER 1. JUNI HER PÅ SIDEN