Udfyld ansøgningsskema til Wilhelm Hansen Fonden

Der ydes ikke støtte til produktion af bøger, film, CD´er, videoer, indkøb af instrumenter og inventar.

Materialer, der indsendes uopfordret returneres ikke.

Vær opmærksom på ansøgningsfristen d. 31. august til midnat.

Svar kan forventes ultimo oktober, dog besvares ansøgninger om arbejdslegater og rejser først ultimo december.

Der uddeles kun undtagelsesvist støttekroner til allerede afholdte projekter.